Từ điển Dict9
EV

jump ball Tiếng Anh là gì?

ENjump ball
Danh từ
(thể dục,thể thao) quả bóng (trọng tài tung lên bắt đầu trận đấu (bóng rổ)