Từ điển Dict9
EV

jumpy Tiếng Anh là gì?

ENjumpy
Tính từ
hay giật mình, hay hốt hoảng bồn chồn
tăng vọt; lên xuống thất thường, thay đổi thất thường (giá cả)