Từ điển Dict9
EV

junket Tiếng Anh là gì?

ENjunket
Danh từ
sữa đông
cuộc du ngoạn do chính quyền đài thọ
cuộc cắm trại ngoài trời
Động từ
vui chơi tiệc tùng