Từ điển Dict9
EV

junoesque Tiếng Anh là gì?

ENjunoesque
Tính từ
đẹp trang nghiêm (như nữ thần Juno của người La Mã, nói về nữ)