Từ điển Dict9
EV

justifiability Tiếng Anh là gì?

ENjustifiability
Danh từ
tính chất có thể bào chữa
tính chất hợp pháp, tính chất hợp lý, tính chất chính đáng