Từ điển Dict9
EV

juvenescence Tiếng Anh là gì?

ENjuvenescence
Danh từ
thời kỳ thanh thiếu niên