Từ điển Dict9
EV

juvenilia Tiếng Anh là gì?

ENjuvenilia
Danh từ số nhiều
những tác phẩm viết trong lúc còn trẻ (của một tác giả)