Từ điển Dict9
EV

juvenility Tiếng Anh là gì?

ENjuvenility
Danh từ
tuổi trẻ, tuổi thanh thiếu niên
hành động có tính chất thanh thiếu niên
thanh thiếu niên (nói chung)