Từ điển Dict9
EV

k Tiếng Anh là gì?

ENk
viết tắt
(viết tắt của kelvin) độ Kelvin
(khẩu ngữ) (tiếng Hy Lạp kilo-) một ngàn
she earns 12K a year
chị ta kiếm được 12000 bảng Anh một năm