Từ điển Dict9
EV

kabbalah Tiếng Anh là gì?

ENkabbalah
Danh từ
phép thần thông, pháp thuật (của người Do thái)