Từ điển Dict9
EV

kadi Tiếng Anh là gì?

ENkadi
Danh từ
pháp quan (Thổ nhĩ kỳ, A-rập)