Từ điển Dict9
EV

kaiak Tiếng Anh là gì?

ENkaiak
Danh từ
xuồng caiac (xuồng gỗ nhẹ bọc da chó biển của người Et-ki-mô)