Từ điển Dict9
EV

kailyard Tiếng Anh là gì?

ENkailyard
Danh từ
vườn rau
kailyard school
trường phái phương ngôn (của những nhà văn thường dùng ngôn ngữ địa phương để mô tả đời sống dân thường ở Ê-cốt)