Từ điển Dict9
EV

kaiser Tiếng Anh là gì?

ENkaiser
Danh từ
hoàng đế Đức (khoảng thời gian 1871-1918)