Từ điển Dict9
EV

kala-azar Tiếng Anh là gì?

ENkala-azar
Danh từ
bệnh sốt rét (ở vùng nhiệt đới do rệp và bọ chét truyền cho)