Từ điển Dict9
EV

kaolin Tiếng Anh là gì?

ENkaolin
Danh từ
cao lanh, đất sét trắng