Từ điển Dict9
EV

karoo Tiếng Anh là gì?

ENkaroo
Danh từ
vùng cao nguyên đất sét (Nam phi)