Từ điển Dict9
EV

kaross Tiếng Anh là gì?

ENkaross
Danh từ
áo choàng da lông (của thổ dân Nam phi)