Từ điển Dict9
EV

kartel Tiếng Anh là gì?

ENkartel
Danh từ
giường gỗ (trên toa xe chở bò ở Nam phi)