Từ điển Dict9
EV

kavass Tiếng Anh là gì?

ENkavass
Danh từ
cảnh sát vũ trang
người hầu (ở Thổ-nhĩ-kỳ)