Từ điển Dict9
EV

keen-set Tiếng Anh là gì?

ENkeen-set
Tính từ
thèm khát, khao khát
to be keen-set for something
thèm khát cái gì, khao khát cái gì