Từ điển Dict9
EV

kelpy Tiếng Anh là gì?

ENkelpy
Danh từ
(Ê-cốt) (thần thoại,thần học) hà bá, thuỷ tinh (thường biến dạng thành ngựa, thích dìm chết những khách qua sông)
(Uc) chó kenpi (một giống chó lai chăn cừu)