Từ điển Dict9
EV

keltic Tiếng Anh là gì?

ENkeltic
Danh từ
tiếng Xen-tơ