Từ điển Dict9
EV

kempy Tiếng Anh là gì?

ENkempy
Tính từ
có lông len thô