Từ điển Dict9
EV

kennel Tiếng Anh là gì?

ENkennel
Danh từ
cũi chó cảnh
chuồng chó săn
kennels
(động từ số ít hay số nhiều) chuồng chó
chúng tôi để con chó trong chuồng khi đi nghỉ
Động từ
(-ll-, Mỹ -l-)
nhốt (chó) trong chuồng