Từ điển Dict9
EV

kentish Tiếng Anh là gì?

ENkentish
Tính từ
(thuộc) vùng Ken-tơ (Anh)
kentish fire
tràng vỗ tay hoan nghênh kéo dài
tiếng la ó phản đối; sự biểu tình phản đối