Từ điển Dict9
EV

kerb Tiếng Anh là gì?

ENkerb
Danh từ
(Mỹ cũng curb)
bờ lề đường (lát đá hay bê-tông đúc)