Từ điển Dict9
EV

kerchief Tiếng Anh là gì?

ENkerchief
Danh từ
khăn vuông trùm đầu (của nữ)
như handkerchief