Từ điển Dict9
EV

kermes oak Tiếng Anh là gì?

ENkermes oak
Danh từ
(thực vật học) cây sồi kemet (ở Nam âu và Bắc phi; thường có sâu kemet)