Từ điển Dict9
EV

kersey Tiếng Anh là gì?

ENkersey
Danh từ
vải len thô kẻ sọc
(số nhiều) quần vải len thô kẻ sọc