Từ điển Dict9
EV

kerseymere Tiếng Anh là gì?

ENkerseymere
Danh từ
vải len mỏng sọc chéo
(số nhiều) quần len mỏng sọc chéo