Từ điển Dict9
EV

ketchup Tiếng Anh là gì?

ENketchup
Danh từ
nước xốt cà chua