Từ điển Dict9
EV

keyhole Tiếng Anh là gì?

ENkeyhole
Danh từ
lỗ khóa