Từ điển Dict9
EV

khamsin Tiếng Anh là gì?

ENkhamsin
Danh từ
gió nam, gió năm mươi (ở Ai-cập thổi khoảng 50 ngày liền vào tháng 3, 4, 5)