Từ điển Dict9
EV

khan Tiếng Anh là gì?

ENkhan
Danh từ
Khan (danh hiệu của một số vua quan ở Trung-A, Ap-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan)
trạm nghỉ trên sa mạc (của các đoàn người ngựa)