Từ điển Dict9
EV

khedive Tiếng Anh là gì?

ENkhedive
Danh từ
(sử học) Khê-ddíp phó vương Ai-cập (trước lúc Ai-cập trở thành quốc gia độc lập)