Từ điển Dict9
EV

khmer Tiếng Anh là gì?

ENkhmer
Danh từ
người Khơ-me
tiếng Khơ-me