Từ điển Dict9
EV

kibble Tiếng Anh là gì?

ENkibble
Danh từ
thùng kéo quặng (ở mỏ)
Ngoại động từ
nghiền thô, nghiền sơ