Từ điển Dict9
EV

kibe Tiếng Anh là gì?

ENkibe
Danh từ
chỗ da nẻ sưng loét (ở gót chân)
to treat on somebody's kibes
làm mếch lòng ai, chạm tự ái ai