Từ điển Dict9
EV

kibitz Tiếng Anh là gì?

ENkibitz
Ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
hay dính vào chuyện người khác
hay đứng chầu rìa, hay đứng ngoài mách nước (đánh bài, đánh cờ...)