Từ điển Dict9
EV

kibitzez Tiếng Anh là gì?

ENkibitzez
Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
người hay dính vào chuyện người khác
người hay đứng chầu rìa, người hay đứng ngoài mách nước (đánh bài, đánh cờ...)