Từ điển Dict9
EV

kichener Tiếng Anh là gì?

ENkichener
Danh từ
lò nấu bếp
người nấu bếp (trong một tu viện)