Từ điển Dict9
EV

kid Tiếng Anh là gì?

ENkid
Danh từ
(khẩu ngữ) đứa trẻ
Chị nhà với các cháu khỏe chứ?
một nửa số cậu trẻ ở đây đều thất nghiệp
(thành ngữ) (khẩu ngữ, đặc biệt Mỹ) trẻ hơn, em
his kid brother
em trai nó
con dê non, da dê non
a pair of kid gloves
một đôi găng tay bằng da dê non
handle (treat…) somebody with kid gloves
đối xử với ai rất nhẹ nhàng tế nhị
Động từ
(-dd-)
đùa giỡn, trêu chọc
Anh hẳn đùa giỡn tôi đấy thôi!
no kidding
(khẩu ngữ)
không giỡn đâu!
Vâng điều đó là thật, không giỡn đâu