Từ điển Dict9
EV

kid-glove Tiếng Anh là gì?

ENkid-glove
Tính từ
nhẹ nhàng, tế nhị
a kid-glove treatment
cách đối xử tế nhị