Từ điển Dict9
EV

killer whale Tiếng Anh là gì?

ENkiller whale
Danh từ
(động vật học) cá heo ((như) killer)