Từ điển Dict9
EV

kiln Tiếng Anh là gì?

ENkiln
Danh từ
lò (nung vôi, gạch)
a brick kiln
lò gạch