Từ điển Dict9
EV

kilowatt-hour Tiếng Anh là gì?

ENkilowatt-hour
Danh từ
kilôoat giờ