Từ điển Dict9
EV

kilt Tiếng Anh là gì?

ENkilt
Danh từ
váy (của người Ê-cốt; của đàn bà, trẻ em)