Từ điển Dict9
EV

kimono Tiếng Anh là gì?

ENkimono
Danh từ
(số nhiều kimonos)
áo kimônô (Nhật Bản)