Từ điển Dict9
EV

kinchin Tiếng Anh là gì?

ENkinchin
Danh từ
(từ lóng) đứa bé con, thằng bé
kinchin lay
thói rình ăn cắp tiền của trẻ con